DESCARREGA-TE’L

25 D’OCTUBRE 2018

8:30-9:15        REGISTRE I RECEPCIÓ DE PARTICIPANTS

9:15-9:45       INAUGURACIÓ

                           Il·lustríssim Sr. Xavier Font i Mach.
                           Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya.
                           Sr. Jaume Massó i Cartagena                     
                           Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
                           Sr. Juan Ignacio Soto Valle
                           Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya
                           Sr. Joan Prat i Trapé.
                           Director General de l’AMTU 
                           Il·lustríssim Sr. Jordi Martí Galbis
                           Diputat Delegat de Presidència, Serveis Generals i relacions amb la ciutat de                               Barcelona, de la Diputació de Barcelona
                           Sr. Frederic Ximeno
                           Comissionat d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

9:45-10:15      CONFERENCIA INAUGURAL:

CIUTAT AUTOREPARADORA
Sr. Raul Fuentes

EUR ING, MSc, EngD, Ingeniero, Civiling. MIDA, CEngMICE
Pro Dean (International), Faculty of Engineering.
Associate Professor in Infrastructure Engineering – University of Leeds
HonorarySeniorLecturer – UCL

L’activitat econòmica a les ciutats està clarament lligada a la mobilitat i la qualitat de la infraestructura que la serveix. Totes dues estan seriosament compromeses per treballs de manteniment i construcció de serveis vitals com aigua, gas natural, o comunicacions com la fibra òptica. Aquests treballs causen pol•lució, embussos, retards, i deteriorament, la qual cosa té una influència enorme en l’economia de les ciutats i en la salut dels seus habitants i els seus ecosistemes. En aquesta ponència presentarem un nou paradigma on aquests treballs es minimitzen mitjançant la utilització d’agents intel•ligents (robots) que operen de manera ràpida i primerenca per prevenir problemes i estendre la vida d’aquesta infraestructura. Presentarem exemples de robots, com el primer exemple mundial d’una impressora 3D d’asfalt per al reparat de la calçada, o altres capaços d’aterrar a fanals per desenvolupar diverses activitats, entre d’altres.

Torn obert de paraules

10:25-11:05    Cafè networking

11:05-12:50     BLOC 1:  GESTIÓ DE LA CIUTAT
Conducció i presentació del bloc: Sr. Xavier Font
                                                                         Enginyer Civil i Enginyer Tècnic Obres Públiques
                                                                         Degà del Col·legi Enginyers Tècnics d’Obres Publiques                                                                             de Catalunya

Innovació en la gestió de la ciutat emergent
Actualment els avenços tecnològics faciliten als tècnics municipals l’ús de noves eines per la millora de la gestió dels serveis urbans. La sensorització de les ciutats ens permet una gestió més eficient i de qualitat dels serveis que s’hi desenvolupen. Les dades obtingudes i el seu tractament, mitjançant diferents plataformes, són claus en el futur de la nova ciutat emergent. Existeixen diverses aplicacions que obren les portes a un altre forma de treball dels tècnics municipals en diferents àmbits com poden ser l’execució de plans de resiliència, de gestió de residus, de gestió d’infraestructures.

PONÈNCIA:     Smartcity de l’Area MB
PONENT:         Sra. Marta Continente i Gonzalo
                            Directora Innovació a l’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)
                            Economista

PONÈNCIA:     Models de ciutats 3D fotorealístics
PONENTS:      Sra. Belia Rodríguez.
                            Responsable d’aerotriangulación i procés d’imatge al ICGC
                            Sr. Benito Pérez
                            Consultor Senior de Bentley

PONÈNCIA:     Tecnologia per a la gestió de la ciutat: eina d’anàlisi poblacional i                                              plataforma INSTAMAPS.
PONENT:         Sr. Sergi Anguita Rovira
                            Cap de l’Àrea de Geotecnologies. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

PONÈNCIA:     Solucions per al manteniment de la via pública: reparació de ferms i                                        sistemes de fixació
PONENT:         Sr. Xavier Rosselló
                            Tècnic de Producte. Àrea de Materials del Grup Sorigué

Torn obert de paraules

COMUNICACIÓ: Presa massiva de dades amb sistema mobile mapping
                                Sr. Fernando Sahuquillo
                                Regional Sales Manager de Topcon Europe Positioning

12:50-14:15    BLOC 2: SOSTENIBILITAT
Conducció i presentació del bloc: Sra. Nel·la Saborit
                                                                         Enginyera d’Obres Públiques i Postgrau en Smart                                                                                       Mobility

Iniciatives per millorar mesures a aplicar per un desenvolupament sostenible de les ciutats utilitzant criteris que relacionin de forma viable els conceptes econòmic, ecològic i social. En un format de TAULA RODONA, dins d’aquest Bloc, es comptarà amb la participació d’experts que ens aportaran els seus coneixements i les seves experiències.

PONÈNCIA:     Sinergia Aigua-Energia: L’exemple a la Regió Metropolitana de Barcelona
PONENT:         Sr. Francesc Magrinyà
                            Dr. Enginyer de Camins i Urbanista
                            Director de l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB

PONÈNCIA:     Captura i utilització de CO2, realitat i necessitats futures
Ponent:            Sr. Joaquim Torres i Sanglas
                            Responsable tècnic projectes investigació S.E. de Carburos Metalicos S.A.
                            Llicenciat en Enginyeria Química

PONÈNCIA:     De la contenció pressupostària a la transició energètica. Estratègies i                                      plans de gestió energètica en edificis públics
Ponent:            Sr. Josep Manel Sabaté Ibáñez
                            Tècnic del Servei d’Infraestructures de la UPC.
                            Enginyer d’Edificació

MODERADOR: Sra. Nel·la Saborit
                              Enginyera d’Obres Públiques i Postgrau en Smart Mobility

Torn obert de paraules

COMUNICACIÓ: Distribució de gas renovable (biometà) a les xarxes de gas natural
                                Sr. Ignacio Cabané Cucurella
                                Delegat Grans Comptes Zona Est (NEDGIA)

COMUNICACIÓ: Sistema de pous estancs en xarxes de sanejament
                                Sr. Javier Barros Gutiérrez
                                Delegat de Promoció d’Adequa

14:15-15,55    Visita zona expositiva/ Dinar/ Networking

15:55-17:45    BLOC 3: URBANISME
Presentació del bloc:   Sr. Josep Pinós
                                                 Consultor urbanisme
                                                 Enginyer de Camins, Canals i Ports

Planejament, concepció i gestió de nous espais públics.
Es pretén donar una visió vertical del tractament de la creació de la ciutat, entesa com a espai públic, a partir d’elements d’innovació a incorporar en un nou document: l’agenda urbana.
L’agenda urbana és un nou planejament estratègic, que ha d’incorporar els instruments de planejament, de gestió i de seguiment dels objectius de desenvolupament de les ciutats.
En un format de TAULA RODONA, dins d’aquest Bloc, es comptarà amb la participació d’experts que ens aportaran els seus coneixements i les seves experiències.

PONÈNCIA:    Projecte de la Orla Urbana de Rio de Janeiro en el si de la transformació                               urbana de la ciutat de cara als darrers jocs Olímpics
PONENT:        Sr. Ignasi Riera Mas.
                           Arquitecte, soci del despatx “Arquitectura de Barcelona, Riera i arquitectes                                   associats” (ABRaa).

PONÈNCIA:    Generació dels comuns urbans i l’espai públic: planificació, ideació i                                       programació
PONENT:        Sr. Albert Civit Fons
                           Director de l’INCASOL
                           Arquitecte

PONÈNCIA:   Gestió de l’espai urbà
PONENT:       Sra. Carme Ruiz Aguinaga
                          Cap del servei d’infraestructures i espai públic de l’Ajuntament de Sant Boi                                  Llobregat

MODERADOR:  Sr. Juli Esteban Noguera
                              Arquitecte Urbanista

Torn obert de paraules

17:45-18:30    Cafè networking

26 D’OCTUBRE 2018

8:45-9:00         ACCÉS PARTICIPANTS

9:00-9:40        CONFERENCIA

Li-Fi I MÉS ENLLÀ: XARXES DE COMUNICACIÓ SENSE FIL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA URBANA D’IL·LUMINACIÓ
Sr. Rafael Pérez Jiménez
Dr. Enginyer de Telecomunicació Catedràtic d’Universitat
Director de l’Institut de Recerca IDeTIC

La irrupció de les xarxes d’il·luminació LED ha propiciat, entre altres coses, la possibilitat de fer servir aquests llums no només com lluminàries, sinó també com a sistemes de transmissió de dades en un concepte que podem anomenar illumication (il·luminació + comunicació). Li-fi promet crear enllaços de dades d’alta velocitat, però la tecnologia òptica no guiada va molt més enllà, i incideix en àrees com internet de les coses, el posicionament i guiat en interiors o les xarxes de comunicació entre o per a vehicles. Totes aquestes tecnologies s’han d’implementar respectant el criteri essencial que la llum ha de seguir sent bàsicament un llum, i per tant mantenir les condicions d’eficiència energètica, ergonomia, regulació en potència emesa i seguretat per a l’usuari, a més d’un cost i una complexitat tecnològica reduïdes. Aquesta ponència tracta de mostrar l’estat actual de desenvolupament d’aquestes tecnologies i les seves possibilitats d’aplicació en l’entorn urbà.

Torn obert de paraules

COMUNICACIÓ: Il·luminació eficient i sostenible amb tecnologia LED
                                Sr. Tomàs Cortada Quera
                                Enginyer Tècnic Industrial especialitat en Electrònica Industrial-                                                        departament LED lighting 

9:45-10:30      Cafè networking

10:30-11:55   BLOC 4: TRANSFORMACIÓ DIGITAL. BIGDATA/DATASCIENCE.
Conducció i presentació del bloc: Sra. Maite Vigueras
                                                                 Fundadora/CEO d’Ajuntament Impulsa 

Tecnòlegs experts en Blockchain, Govern Obert, Big Data i Intel·ligència Artificial, ens parlaran de la importància de l’estratègia digital i tecnològica en un Ajuntament per tal de oferir als ciutadans uns millors serveis i més àgils.
Els últims avenços en dades distribuïdes, programari lliure, codi obert i noves pràctiques en l’ús de les dades ciutadanes són algunes de les coses que s’aprofundiran en aquest bloc.

TAULA RODONA: Com pilotar el canvi de l’estratègia digital i tecnològica en un ajuntament

PONENT:        Sr. Ferran Bermejo Nualart
                           Director Tècnic ITEC
                           Arquitecte

PONENT:        Sr. Marc Rocas.
                           Cofundador de l’Associació Blockchain Catalunya i de Raay, consultoria i                                       formació en Blockchain. Professor associat a la UB i a la Fundació UAB.                                           Doctorand fent recerca en Blockchain i economia col·laborativa a la UOC.

PONENT:        Sra. Anna Farrès
                           Pre sales consultant & Project Manager

MODERADOR: Sr. Marc Garriga
                              Fundador i director general de la consultora DesideDatum
                              Llicenciat en Investigació i tècniques de mercat (màrqueting)
                              Enginyer superior en informàtica

Torn obert de paraules

11:55-13:45    BLOC 5: MOBILITAT
Conducció i presentació del bloc: Sr. Francesc Xandri
                                                                         Enginyer Tècnic Obres Públiques

Les noves tecnologies posen a l’abast tant dels gestors com dels usuaris dels models de transport molta informació en temps real dels diferents models: temps a la destinació, incidències, comparatives, etc.
Però aquestes eines també ens permeten desenvolupar noves iniciatives quant a la gestió i a la tarificació de la mobilitat i les infraestructures.

PONÈNCIA:    El FlexiTransport arriba a Catalunya
PONENT:        Sr. Joan Prat (AMTU)
                           Director General de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport                                   Urbà.
                           Enginyer Tècnic Industrial

PONÈNCIA:    Peatges urbans com a instrument de regulació de la mobilitat
PONENT:        Sr. Sergi Sauri Marchan
                           Director del Centre d’Innovació del Transport, CENIT
                           Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports i Llicenciat en Economia

PONÈNCIA:    Mobilitat com a servei (MaaS: Mobility as a Service)
PONENT:        Sra. Cristina Pou Fonollà
                           Coordinadora del Postgrau ‘SmartMobility: Sistemes Intel·ligents de                                                 Transport’. Enginyera de Camins,Canals i Ports

Torn obert de paraules

COMUNICACIÓ: Optimització i regulació del transit: L’exemple de la Illa de Ré (Francia)
                                Sr. Bernard Michel André Marie Canoen
                                Director General de Lacroix Señalización 

COMUNICACIÓ: Presentació Nova Edició BBB-Constumat 2019
                                Sr. Josep Jonàs Cortès
                                Director Unitat de negoci arquitectura i construcció de la Fira de                                                        Barcelona

13:45:14:25     CONCLUSIONS I CLAUSURA

                            Il·lustríssim Sr. Carlos Dueñas Abellán.
                            President Colegio de IngenierosTécnicos de Obras Públicas e Ingenieros                                        Civiles

                            Il·lustríssim Sr. Xavier Font i Mach.
                            Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics  d’Obres Públiques de Catalunya.
                            Sr. Xavier Segura Grau.
                            Director de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
                            Sr. Marc Pifarré i Estrada
                            Secretari General  Associació  Catalana de Municipis (ACM)
                            Sr. Javier Flores Garcia
                            Director General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de                                                  Catalunya

 

16,30-17,30       VISITA TÈCNICA A LES OBRES DE LA SAGRERA. 
                              Explicació de les obres de l’estructura de l’estació de la Sagrera a càrrec de                                  Sr. Joan Baltà, director general de BSAV.

                              Exclusivament per congressistes.

                               L’aforament es limitat a un màxim de 40 assistents que s’assignaran per                                        rigorós ordre d’inscripció. Per realitzar aquesta inscripció es                                                                 imprescindible haver formalitzat inscripció prèviament al congres.