Directori d’empreses

El Directori d’empreses és un document PDF en el qual s’incorpora la Raó Social, dades de contacte i breu descripció de totes les empreses que col·laboren al Congrés.
A mida que les empreses vagin confirmant la seva col·laboració, la seva informació s’anirà afegint a la pàgina web del Congrés. I, un cop,  estiguin totes confirmades, el Directori s’inclourà en una unitat de suport digital (USB), que es lliurarà a tots els congressistes.

ADEQUA

sac@adequa.es            www.adequa.es

Ctra. N-II, km. 47,500 19208 Alovera (Guadalajara)    –    Telf.: 902 190 000

ADEQUA és l’empresa del grup COEMAC dedicada al cicle integral de l’aigua. Aporta sistemes innovadors en múltiples aplicacions: evacuació en edificis, drenatge urbà i xarxes de sanejament, proveïment d’aigua potable, distribució de aigües regenerades o conduccions per a regadiu.

AIRIS SOLUCIONES LED

comercial@airissoluciones.es      www.airisled.es

A-2, Km 48.5, Pol. Ind. de Cabanillas, Parcela 12B, 19171 Guadalajara    –    Telf.: 902 636 800

AIRIS solucions LED, fabricant líder en el sector Il·luminació LED. Tecnologia, finançament, solvència i estructura.
LEDS intel·ligents, monitorització de consums o productes d’il·luminació exterior, són algunes de les novetats que la companyia disposa.

BAIXBUS

vcanosa@baixbus.com                www.baixbus.cat

Mohn, SL: Migdia, s/n – 08840 Viladecans (Barcelona)

Oliveras, SL: Rafael Barradas, 22-32 – 08908 l’Hospitalet Ll. (Barcelona)

Rosanbus, SL: Martí Codolar, 25 – 08902 l’Hospitalet Ll. (Barcelona)

Telf. 902 023 393

Les empreses d’autobusos Mohn, SL, Oliveras, SL i Rosanbus, SL presenten, el territori del Baix Llobregat i l’Hospilatet, la seva oferta de transport des d’una única plataforma comercial, agrupada sota la marca Baixbus. Es tracta d’una nova identitat corporativa que marca l’inici d’un nou període de millora i modernització del servei i de capacitat d’adaptació a les creixents necessitats de mobilitat que demanda la societat actual. Es pretén impulsar una oferta de transport més competitiva i més sensible als canvis i requeriments del nostre entorn. Exploten una xarxa que en l’actualitat dóna servei a 17 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona i que, superat l’any 2011, ja dóna abast a més de 35 milions de viatges.

BANC SABADELL -SABADELL PROFESSIONAL

info@bancosabadell.com     www.bancosabadell.com     www.sabadellprofessional.com

Plaza de Catalunya, 1 – 08201 Sabadell (Barcelona) ·  telf. 902 383 666

Banc Sabadell és el quart grup bancari espanyol, integrat per diferents bancs, marques, societats filials i societats participades que abasten tots els àmbits del negoci financer. Sabadell Professional és la unitat de Banc Sabadell especialitzada en col·lectius professionals. Banc Sabadell desitja oferir les millors solucions financeres als seus clients: professionalitat, voluntat de servei i qualitat. Solucions financeres eficients i a la mesura dels professionals.

BEYONG BUILDING BARCELONA – Construmat

www.construmat.com

Avinguda de la Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona

Tel: 902 233 200 – +34 93 233 20 00

Building Barcelona, Construmat: construint el demà
L’única fira de construcció referent internacional en innovació, coneixement i negoci, que integra tota la cadena de valor del sector de la construcció.
Propera edició : Barcelona, 23 al 26 maig 2017
Més informació a www.construmat.com

ECOBAM EUROPA S.L.

info@ecobam.eu             www.ecobam.eu

C/ Aiguafreda, 24 pol. Inc. Ametlla Park – 08480 – L’Ametlla del Vallès   –  Tlf: 93 781 35 31

Fabricant d’elements de seguretat viària patentats i homologats.
Els nostres fabricats es distingeixen per la seva qualitat (Fosa de ferro), visibilitat (Leds / catadiòptrics / capta fars) i la seva garantia de 10 anys.
Tot el procés de fabricació i muntatge es realitza a Catalunya.
Com a elements estrella, tenim els Reductors de velocitat (RDV), separadors vials (SPV, carril bici- bus), capta fars per passos elevats de vianants, rotondes, reductors d’asfalt, etc.

ENCOFRADOS J, ALSINA, S.A.

alsinainfo@alsina.com         www.alsina.cat

Camí Font Fresda, 1 – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – tlf.: 93 575 30 00

El Grup Alsina és una empresa dedicada al disseny i comercialització de sistemes d’encofrat i enginyera per a realitzar estructures de formigó ” in situ ” . La companyia dóna feina a 700 persones i disposa de 35 magatzems propis distribuïts en 15 països.
Amb més de 65 anys de trajectòria , el Grup Alsina s’ha convertit en una de les empreses referents del sector gràcies al constant desenvolupament de productes i la seva aportació de valor. Alsina opera a tot tipus de projectes : residencials, equipaments comercials , plantes de tractament d’aigua , enginyeria civil de transport , ports , preses, plantes energètiques i instal·lacions industrials.

FUMOSO INDUSTRIAL S.A.

areatecnica@drenotube.com         www.drenotube.com

C/ Llevant, 9 Po. Ind. Llevant – 08150 Parets V.         Telf.: 935730500 – 607397341

Fundada el 1965 quan s’iniciava la producció de poliestirè expandible a Espanya fabricant productes modelats d’EPS amb autoclaus. En l’actualitat liderem el mercat amb les marques:  SPAN-PACK® és material de farciment per a l’embalatge a Europa i Àsia. drenotube® el sistema sistema de drenatge longitudinal preformat a Europa.

GAS NATURAL

gasnaturalinfowebcentro@gasnatural.com        www.gasnaturaldistribucion.com

Plaza del Gas, 1 08003-Barcelona – Telf. 900 500 408

Gas Natural Distribució SDG, SA, és responsable del desenvolupament, operació i manteniment de la xarxa de distribució de gas a Catalunya, i promou un desenvolupament energètic sostenible. A Catalunya, compta amb més de 2,2 milions de punts de subministrament amb gas natural i està present en 390 municipis. A més és responsable de:

  • Assegurar la qualitat i fiabilitat del subministrament de gas natural.
  • La posada en servei de les instal·lacions individuals de gas.
  • La lectura periòdica dels comptadors de tots els seus clients.
  • La inspecció periòdica de les instal·lacions dels consumidors connectats a les seves xarxes.
  • L’atenció dels avisos d’urgències de seguretat en les instal·lacions individuals dels consumidors connectats a la seva xarxa, 24 hores / 365 dies.

MAPEI SPAIN S.A.

http://www.mapei.es · 

Valencia, 11 Pol.Ind. Can Oller  08130 Sta Perpètua de la Mogoda

Telf. 93 341 58 12 / 93 343 50 50

Fundada a Milà en 1937, Mapei és avui el líder mundial en la producció d’adhesius i productes químics per a la construcció.
A partir de 1960 Mapei va iniciar la seva estratègia d’internacionalització per aconseguir una major proximitat a les exigències locals i una reducció al mínim dels costos de transport. Actualment el Grup està format per 71 subsidiàries, amb 68 fàbriques en els 5 continents operant en 32 països diferents, cadascun dels quals està dotat d’un laboratori de control de qualitat.
Mapei sempre ha dedicat grans esforços en la investigació, invertint en R + D el 12% dels seus recursos humans i el 5% de la facturació total de la companyia de la qual, en particular, el 70% va dirigida al desenvolupament de productes eco sostenibles, que respecten el medi ambient i compleixen els requisits del programa LEED.
A més, Mapei ha desenvolupat un xarxa tecnicocomercial que opera a tot el món i ofereix un eficaç servei d’Assistència Tècnica, molt apreciat per arquitectes, enginyers, contractistes i propietaris

MOVENTIS

www.moventis.es

Pau Vila, 22 4ª  08174 – Sant Cugat del Vallès  –  Telf.  93.561.20.00

Moventis, grup d’empreses dedicades a garantir la mobilitat de les persones des de 1923. Centre bàsicament la seva activitat en el transport de viatgers mitjançant autobusos que realitzen línies de servei urbà i interurbà, autocars per a serveis discrecionals i turístics, tot i que també opera mitjans com el tramvia , el lloguer de bicicletes públiques, etc .. Actualment compta amb 2.300 empleats, una flota de 900 vehicles, 41 tramvies i 47 bases operatives.
Moventis està realitzant el servei de transport urbà en ciutats tan importants com: Pamplona i la seva comarca, Lleida, Barcelona, Vilanova, Sitges, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès.

SACOPA-IGNIALIGHT

scapella@ignialight.com         www.ignialight.com

Pol Ind Poliger Sud, Sector I, nau 7 17854 Sant Jaume de LLierca (Girona) – Tlf.: 96 127 75 21

INGNIALIGHT és la divisió de fabricació de lluminàries a l’empresa SACOPA pertanyent al Grup FLUIDRA. Esta especialitzada en el disseny i fabricació de lluminàries amb tecnologia LED, adaptades als requeriments específics de cada projecte esportiu, subaquàtic, industrial, arquitectònic o vial.

SEWERVAC

info@sewervac.es                 www.sewervac.es

C/ Santa Ana 80, 46470 Albal (Valencia)  –  Tlf.: 96 127 75 21

 Sewervac , proveïdor de solucions per mitjà del sistema de clavegueram per buit Vacuflow® , destacant per un baix cost constructiu en condicions adverses o amb nivell freàtic alt . Modelització i tractament de l’H2S en col·lectors , bombaments i EDAR.

SORIGUÉ

Ronda del Guinardó, 99 – 08041 Barcelona.  –   Tlf.: 34 934 463 850 / 901 020 002
Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors de la construcció, els serveis, la tecnologia i l’enginyeria de l’aigua, amb una clara aposta per la innovació i una vocació de tornada a la societat.
El grup posseeix una àmplia experiència en la construcció, manteniment i conservació d’infraestructures hidràuliques i viàries, així com en la construcció i manteniment d’edificis residencials, industrials, oficines, etc. Sorigué també compta amb empreses fabricadores i distribuïdores de prefabricats, formigons, àrids, asfalts i altres materials associats a l’activitat de la construcció

 

SUEZ

info@aqualogy.net        www.aqualogy.net

Ciutat de l’aigua – Passeig de la zona Franca 48 – 08038 Barcelona – España

Suez és un grup de serveis i solucions industrials especialitzat en la recuperació i la protecció dels recursos. Les nostres activitats es centren en: aigua, reciclatge i recuperació de residus, solucions de tractament i consultoria. Amb més de 80.000 empleats arreu del món, oferim als nostres clients solucions pràctiques per abordar els nous reptes de la gestió dels recursos.

TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, S.A.L. -TUSGSAL

tusgsal@tusgsal.es              www.tusgsal.net

Camí de Can Ruti, s/n – 08916 Badalona · telf. 93 395 31 11

Empresa dedicada al transport urbà de viatgers del Barcelonès Nord i del servei nocturn de la mayor part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA

info@ucam.edu                 www.ucam.edu

Campus de Los Jerónimos, s/n 30107 – Guadalupe – Murcia

Telf. 968 27 88 01

La Universitat Catòlica Sant Antonio de Múrcia està regida i gestionada per la Fundació Universitària Sant Antonio, va néixer amb l’objectiu fonamental de “garantir d’una forma institucional la presència de cristians amb vocació docent i evangelitzadora al món universitari, científic i cultural del nostre temps. La seva tasca està presidida per la qualitat i l’excel·lència acadèmica, bàsiques en la seva concepció de la comunitat universitària. La formació integral dels seus alumnes és una de les seves premisses fonamentals: una atenció personalitzada, el seguiment continu, la realització de treballs individuals i en equip, i l’impuls de l’autonomia personal de cadascun són els pilars de la seva metodologia. Al costat d’això, la relació amb la societat que envolta a la comunitat universitària és cuidada des de dos punts de vista: d’una banda, la promoció de valors socials que ajudin al desenvolupament i prosperitat de l’entorn de la universitat. D’altra banda, la relació amb els actors empresarials per aconseguir una formació orientada a l’ocupació i permetre la participació dels alumnes en les empreses mitjançant programes de pràctiques i altres iniciatives similars.

UNIVERSIDAD EUROPEA

ads@universidadeuropea.es             www.universidadeuropea.es

 Carrer Tajo, s/n   –  28670 – Villaviciosa de Odon  – Madrid           Telf. 902232350

A la Universitat Europea apostem per una formació innovadora , integral i de qualitat , ocupant , ara per ara , un lloc líder en l’entorn espanyol de l’educació superior privada. Comptem a més amb unes modernes instal·lacions i uns recursos formatius d’avantguarda. Els valors que ens diferencien , a més de l’innovador model acadèmic , són la internacionalitat i el desenvolupament competencial de l’estudiant.

VIDSIGNER

info@vidsigner.com             www.vidsigner.com

C/ Tarragona, 157 4  –  08014 —  Barcelona           Telf. 900 828 948

ViDSigner és un servei de signatura electrònica molt propera al ciutadà i als gestors públics, però sense descuidar gens ni mica la seguretat tècnica i jurídica que requereix l’ús de qualsevol eina tecnològica en l’àmbit de l’Administració