Descàrrega de ponències

 Inauguració

Ilm. Sr. Xavier Font i Mach, Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de 
Catalunya.                                                                                                                                                                        Sr. D. Mario Garcés Sanagustín. Subsecretari Foment.
Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, President de la Diputació de Barcelona.
Sr. Xavier Flores García, Director General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre de la 
Generalitat de Catalunya.
Ilm. Sr. Joan Puigdollers i Fabra, Regidor de Medi ambient i Serveis Urbans. Àrea d’Hàbitat 
Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
Sr.Ramon M. Torra i Xicoy, Gerent Àrea Metropolitana de Barcelona

Descàrrega Visualització

BLOC 1 

PONÈNCIA: PROBLEMÀTICA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA EN ENTORNS URBANS.
Sr. Juan Miguel Martínez Orozco (Doctor i Professor del Departament d’Enginyeria 
civil –Escola Politècnica de la Universitat Europea de Madrid-) i coordinador de l’àrea 
de coneixement de Medi Ambient i Territori. Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: QUALITAT DE L’AIRE: SOROLL I CONTAMINACIÓ, EL NOU PARADIGMA 
AMBIENTAL DE LES CIUTATS. Sra. Maria Assumpta Farran i Poca (Directora General de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya).Presentat per Isabel Hernández Cardona Descàrrega –   Visualització 

PONÈNCIA: ESPAI PÚBLIC METROPOLITÀ, PARCS I PLATGES.
Sr. Xavier Segura Grau (Director de Servei de l’Espai Públic – AMB). Descàrrega –   Visualització Presentació PW
Sr. Jordi Bordanove Richart (Rble. Manteniment dels Parcs Metropolitans – AMB). Descàrrega –   Visualització Presentació PW 

PONÈNCIA: SISTEMES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA A EDIFICIS. SISTEMA INJECTAT
LLANA MINERAL.
Sr. Luis Pozo Lama (Responsable del Departament Tècnic KNAUF INSULATION.
Arquitecte Tècnic).  Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

Auditories energètiques i la millora integral de la gestió municipal de l’enllumenat –Sr. Josep Barberillo Gesa (Gerent empresa Gesa. Enginyer tècnic d’obres públiques i Enginyer civil). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

Il·luminació led ambre per zones d’alt interès natural i astronòmic. La protecció pel  medi ambient, les persones i la fauna  – Sr. Ramon Llorens Soler (Departament d’I+D
Enllumenat Públic i Industrial)Enginyer Superior en Electrònica
Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

BLOC 2

PONÈNCIA: BARRERES, BARANES I ESCALES. COM MOURE LA ELECTROMOBILITAT.
Sr. Ángel López Rodríguez (Director del programa del Vehicle Elèctric, Ajuntament de 
Barcelona. Enginyer de camins, canals i ports).Descàrrega –   Visualització Presentació PW 

PONÈNCIA: SOLUCIONS PER PAVIMENTS I CALÇADES D’APERTURA RÀPIDA AL TRÀFIC.    Sr. Javier Marín Cubells (Especificació Tècnica BASF CC. Enginyer Tècnic de Mines i Enginyer d’Organització Industrial). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: MICRO PRÀCTIQUES PEL CANVI DE MARXA EN LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT 
DE PETITES CIUTATSMETROPOLITANES.
Sr. Ángel Luis Duarte Sastre (Professor de l’Àrea d’Enginyeria i Infraestructures dels 
Transports. Departament d’Enginyeria Industrial i Enginyeria Civil de la Universitat de 
Cádiz). Descàrrega –   Visualització

PONÈNCIA: EL TRANSPORT URBÀ EN CIUTATS MITJANES, PETITES: EXEMPLES 
PRÀCTICS.
Sr. Francesc Xandri González (Membre de la Comissió de Mobilitat del CETOP i 
Director Tècnic de la consultora Cinesi, SLU. Enginyer tècnic d’obres públiques). Descàrrega –  Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: NOUS REPTES EN LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT. EL CAS PRÀCTIC DE SANT CUGAT.                                                                                                                                                      Sr. Albert Muratet i Casadevall (Cap del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat. Enginyer industrial i llicenciat en dret). Descàrrega Visualització Presentació PWDocument

Taula rodona: L’ENGINYERIA MUNICIPAL AVUI, FUNCIONS I FUTUR DE L’ENGINYERIA MUNICIPAL.

Moderador: Sr. Javier Latorre Piedrafita (President de l’Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua. Enginyer Tècnic d’Obres Públiques i Enginyer Civil). Descàrrega – Visualització

Sr. Emmanuel Natchitz (Director de la Formació Contínua de l’Ècole des Ingénieurs de 
la Ville de Paris, École Supérieure d’Ingénieur en Génie Urbain). Descàrrega – Visualització

Sr. Javier Barriocanal Pérez (Cap d’obres Secció Vialitat de l’Ajuntament de Bilbao. Enginyer tècnic d’obres públiques i Enginyer civil). Descàrrega – Document –Visualització

Sr. Eduard Cot  de Torres (Enginyer Municipal de Sant Andreu de Llavaneres, Premià de Dalt, 
Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt.Enginyer de camins, canals i ports).DescàrregaPresentació PW –Visualització

Sr. Joan Jordana  Gisbert (Arquitecte Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells). DescàrregaDocument –Visualització

Sr. Emilio Pérez Pastor (Enginyer Municipal de Polinyà i Enginyer industrial).Descàrrega Descàrrega part 2  Document – Visualització – Visualització part 2

Sr. Josep Lluís Castell Romero (Enginyer Municipal de Granollers i Enginyer industrial). DescàrregaPresentació PW –Visualització

BLOC 3

Presentació Bloc 3: Sr. Antonio Palacios Antón. Enginyer Tècnic d’ Obres Públiques. Membre del Comitè Tècnic del II Congrés d’Enginyeria Municipal. Professor emèrit de la UPC. Descàrrega –   Visualització 

PONÈNCIA: LES NOVES EXIGÈNCIES SOBRE LES EXPLOTACIONS DE SANEJAMENT 
DERIVADES DE L’APLICACIÓ DEL RD1290/2012. Sr. Pere Malgrat Bregolat (Director de Drenatge Urbà de l’empresa Aqualogy i President de la Comissió de Drenatge Urbà d’AEAS)Enginyer de camins, canals i ports. Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL A LES VIES PÚBLIQUES.
Sra. Griselda Ral Ribe (Delegada de Barcelona Gas Natural Distribución SDG. Enginyer superior industrial) i Sr. Domingo Puertas (Gestor tècnic de gran consum i nova edificació). Descàrrega –  Visualització Presentació PW 

Recomanacions per un manteniment racional i sostenible dels ascenors – Sr. Juanjo 
Perramon Rodríguez-Villamil (Director Noves Instal·lacions de ENINTER). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: RESULTATS DELS CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DE GESTIÓ
DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.Sr. Enric Coll Gelabert (Tècnic de Medi Ambient de la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat)Llicenciat en Ciències ambientals i postgrau en Participació ciutadania i desenvolupament sostenible. Descàrrega –   Visualització Presentació PW

Manteniment sostenible per les smart cities sense grafiti – Sr. Daniel Gómez
Madrazo (Director Comercial JPS-HLG System). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: GESTIÓ INTEL·LIGENT I MILLORA CONTÍNUA EN SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I
RECOLLIDA DE RESIDUS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.
Marisa Álvarez Pena (Técnica del Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos. Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero Ambiental). Descàrrega –   Visualització Presentació PW 

PONÈNCIA: LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT DE RESIDUS MANCOMUNADA.
Sra. Imma Codony Soler (Gerent de la Mancomunitat de la Plana). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

BLOC 4

PONÈNCIA: RESILIÈNCIA URBANA 
Sra. Maíta Fernández-Armesto Sánchez (Senior Program Management Coordinator 
– City Resilience Profiling Programe. Arquitecte). Descàrrega –   Visualització Presentació PW 

PONÈNCIA: REGULACIÓ DELS USOS A LES ZONES INDUSTRIALS. Sra. Rosa Vilella Gassiot (Responsable de la Política del Sòl del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Arquitecte). Descàrrega –   Visualització Presentació PW – Document

PONÈNCIA: BARCELONA, LES EMERGÈNCIES I ELS FACTORS QUE INTERVENEN EN LA SEVA GESTIÓ. Sr. Joan Pedreny Abella ( Director Adjunt del Servei de Protecció Civil i Prevenció. Arquitecte). Descàrrega –   Visualització Presentació PW – Document

PONÈNCIA: XARXA BARCELONA RESILIENT.
Sra. Isabel Ferrer Álvarez (Cap del departament d’urgències i emergències socials). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

Els riscos geològics a escala municipal – Sr. Pere Buxó i Pagespetit. Cap de l’Àrea de Geotècnia i Prevenció de Riscos Geològics de l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Enginyer Geòleg. Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

La resiliència urbana en la continuïtat de negoci. Com esdevenir element competitiu 
en la ubicació d’empreses i la seva supervivència –  Sra. Meritxell Pineda Teixidó. Consultora del Servei de gestió de Crisi de l’ Institut Cerdà. Enginyera Tècnica i graduada en Seguretat Integral. Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

Eficiència energètica, projecte motor d’una smart city. Oportunitat per fomentar la 
compra pública innovadora – Sr. Xavier Sancliment i Casadejús. Descàrrega – Visualització – Document

Taula rodona: COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

Presentació per Xavier Armengol e intervenció Sra. Maruxel Olarte Soto (Cap del departament de Contractes i Tramitació Administrativa del Àmbit de Territori de l’Ajuntament de Badalona).Descàrrega – Visualització – Presentació PW

Sra. Anna Majó Crespo (Directora Operativa de Promoció de Sectors Estratègics 
Barcelona Activa – Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació Ajuntament de Barcelona).Descàrrega – Visualització – Presentació PWDocument

Sra. Rossana Alessandrello (Àrea d’innovació – Agencia de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) – Generalitat de Catalunya) Enginyera Superior en Electrònica. Descàrrega Visualització – Presentació PWDocument

BLOC 5

PONÈNCIA: SUPORT TECNOLÒGIC DE L’ITEC AL PROCÉS CONSTRUCTIU.
Sr. Francisco Diéguez Lorenzo (Director General. ITeC) Enginyer de camins, canals i
ports. 

Sr. Ferran Bermejo Nualart (Director Tècnic. ITeC) Arquitecte. 

Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: ENGINYERIA MUNICIPAL A PARÍS. COM LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ INFLUEIXEN EN L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE URBÀ.
Sr. Emmanuel Natchitz (Director de la Formació Contínua de l’Ècole des Ingénieurs de 
la Ville de Paris, École Supérieure d’Ingénieur en Génie Urbain). Descàrrega –   Visualització Presentació PW 

La importància d’una decidida implementació del bim a la gestió de les obres i 
projectes municipals – Sr. Ignasi Pérez Arnal. Research Visiting Professor del EcoUrbanLab de la Facoltà di Architettura di Alghero (Itàlia), co-director del European BIM Summit Barcelona 2015 i Director de la BIM Academy. Arquitecte. Descàrrega –   Visualització Presentació PW – Document

PONÈNCIA: GESTIÓ INTEL·LIGENT DE LA CIUTAT
Sr. Manuel Valdés López (Gerent Adjunt infraestructures i coordinació urbana –
Ajuntament BCN,  Enginyer de Camins, Canals i Ports.). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument

PONÈNCIA: SMART CITIES I MANTENIMENT. EL CAS PRÀCTIC DE L’AJUNTAMENT DEL 
PRAT DE LLOBREGAT.
Sr.José Mª Borda (Managing Director de SISTEPLANT). Descàrrega –   Visualització Presentació PWDocument
Sr.Antoni Boscadas (Cap de Manteniment i Serveis urbans de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat)Enginyer nàutic. Descàrrega –   Visualització Presentació PW 

Conclusions
Elaborades i exposades per el Sr. Ramon Arandes, membre del Comitè Tècnic del Congrés.

Conclusions i intervenció de Jaume Domènech Reinoso. Director del Saló Construmat de la Fira Beyond Building Barcelona i Doctor en Urbanisme.

Descàrrega –   Visualització Presentació PW 

Clausura
Ilm. Sr. Xavier Font i Mach, Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de 
Catalunya.
Sr. D. Antonio Beteta Barreda, Secretari de l’Estat i Administracions Públiques.

Descàrrega –   Visualització

Descarrega el llibre complet de ponències aquí